برنامه کلاسی

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه  
A8-9:30
B
8-9:30
C8-9:30
تکلا(303)A9:30-11
توتال استیشن(103)B9:30-11
ایتبس(206)

مکس 3D(501)مکس 3D(501)مکس 3D(501)C9:30-11
تکلا(303)A11-12:30
توتال استیشن(103)B11-12:30
ایتبس(206)اتوکد 2D(601)اتوکد 2D(601)اتوکد 2D(601)C11-12:30
توتال استیشن(101)توتال استیشن(101)توتال استیشن(101)A14:30-16
توتال استیشن(102)توتال استیشن(102)توتال استیشن(102)B14:30-16
تکلا(301)اتوکد 3D(602)C14:30-16
A16-17:30
B16-17:30
تکلا(301)رویت (401)رویت (401)C16-17:30
ایتبس (205)A17:30-19
B17:30-19
ایتبس (205)ایتبس (205)تکلا(302)تکلا(302)C17:30-19
A19-20:30
B19-20:30
ایتبس (204)ایتبس (204)ایتبس (204)تکلا(302)C19-20:30
A20:30-22
B20:30-22
C20:30-22

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *