آموزش نرم افزار GIS

نرم افزار GIS

(Geographic Information System) یا GIS ، نرم افزار سیستماطلاعات اطلاعات جغرافیایی است که مجموعه ای قوی از امکانات و قابلیت هابوده که به اخذ و ذخیره سازی و سپس تحلیل و پردازش داده ها می پردازذ.مهمترین مرحله در این نرم افزار، ورود اطلاعات است. در GIS دو بخش اطلاعاتمکانی (نشان دهنده موقعیت و شکل عوارض) و توصیفی (بیانگر ویژگی ها وخصوصیات عوارض) موجود در یک نقشه بطور مستقل ولی مرتبط وارد می گردد. هدفنهایی در GIS ایجاد یک مدل سه بعدی از دنیای واقعی است چرا که این نرمافزار به دلیل مختصات دار بودنش، هر عارضه ای را که ترسیم می کند با همانمختصات در طبیعت قابل تطابق، دسترسی و مشاهده است.
مختصری از تاریخچه:
سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۸۹ مرحله نوآوری GIS بود. بدین معنی که مهندسین علوم مختلفاطلاعات خود را به برنامه نویس گفته و برنامه نویس ها شروع به نوشتن نرمافزار کردند. سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ مرحله تجاری شدن آن و سال ۱۹۹۹ به بعدنوبت به بهره برداری از این نرم افزار رسید.
سیستم های اطلاعات جغرافیایی با ارائه خدمات ذیل می توانند مؤثر واقع گردند:

  • ابزاری مفید برای ذخیره اطلاعات جغرافیایی
  • ابزاری ارزشمند برای نمایش داده ها
  • ابزاری جهت بررسی چندین لایه فضایی و داده های جدولی
  • ابزاری برای تحلیل فضایی

در GIS:وظیفه اصلی: ذخیره، تحلیل، دسترسی و نمایش اطلاعات فضایی به هر دو شکل جغرافیایی و بانک داده جدولی.ویژگی ها:نقشه های شماتیک را برای نمایش داده های کمی و اطلاعات فضایی فراهم نمودهو بجای دیدگاهی صرفا گرافیکی، اطلاعاتی با نگرش کاربردی ارائه می نماید.سطح دقت:سطح دفت این برنامه از درجه بالایی از دقت نقشه های پیمایشی تا درجهپایینی از آن در نقشه های شماتیک، با توجه به سطج جزییات و داده هایاستفاده شده متغیر است. 
قابلیت های GIS بسیار زیاد می باشد اما می توان به مواردی چون جلوگیری از تخریب داده های موجود مثل نقشه های کاغذی، کاهش فضای اشغال شده توسط داده،صرفه جویی در زمان، دقت بالاتر، امکان تلفیق داده های مختلف، امکان به هنگام سازی طلاعات، امکان ذخیره و بازیابی اطلاعات وایجاد بستری مناسب برای نظارت و مدیریت بهینه اشاره نمود
این نرم افزار در اکثر علوم کاربردی استفاده می شود . برخی از آنها عبارتند از زمین شناسی، جغرافیا، هواشناسی، کشاورزی، راه و ترابری، نیرو، محیط زیست، خاطرات، بهداشت، نظامی و ….
در GIS به دنبال ۵ سؤال اساسی هستیم:

  1. مکان یابی پروژه
  2. موقعیت یابی پروژه
  3. روند پروژه
  4. توزیع جغرافیایی یک پدیده یا الگوی پراکنش
  5. مدل سازی

با پاسخ به این سؤاها میتوان بهترین مکان و موقعیت را برای یک پروژه در نظر گرفت. نرم افزارهای مختلفی در GIS مورد استفاده قرار می گیرند که نمونه هایی از آنهاشامل Elvis، Edrisi، Arc gis، Arc viwوGeomaticaمی باشد. هر یک از این نرم افزارهای مذکور فرمت خاصی را تولید می کنند ولی اکثرا یکدیگر را پوشش می دهند.

فرم ثبت نام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *