Tag Archives: نرم افزار xsteel

آموزش نرم افزار Auto Cad

نرم افزارAuto Cad

این نرم افزار از جمله نرم افزار های قدیمی در عرصه ی نقشه کشی است.اولین نسخه ی نرم افزار در سال ۱۹۸۱ بر اساس طرحی از Mike Riddle با عنوان Micro Cad نوشته شد.